Takster

Kasseapparat

Medlemskab pr. person (højst 2 på medlemsbeviset) 1000 Kr.
Manglende vedligehold medfører, at der for ejers regning sættes et firma til at udføre arbejdet
Manglende ændring af adresse,
e-mail og telefon
200 Kr.
For sent betalt haveleje 300 Kr.
Vurdering 1500 Kr.
Supplerende vurdering 800 Kr.
Manglende Pligtarbejde – pr. gang (der er 3 pligtarbejdsdage a 2 timer på en sæson) 500 Kr.