Takster

Kasseapparat

Manglende Pligtarbejde – pr. gang (der er 3 pligtarbejdsdage a 2 timer på en sæson) 500 Kr.
Manglende vedligehold medfører at der for ejers regning sættes et firma til at udføre arbejdet
Manglende ændring af adresse,
e-mail og telefon
200 Kr.
For sent betalt haveleje 300 Kr.
Vurdering 1500 Kr.
Supplerende vurdering 800 Kr.
Medlemskab 1500 Kr.
Leje af foreningshus 1500 Kr.
 -ekstra dag 700 Kr.
 -depositum 500 Kr.
Leje af foreningshus i vinterhalvåret 2000 Kr.
 -ekstra dag 1000 Kr.
 -depositum 500 Kr.