Generalforsamling 2021

Så lykkedes det at få afholdt generalforsamlingen den 20. juni 2021.

Det blev en lang affære, 4 timer. Til gengæld nåede vi alle punkter og blev ikke nødt til at holde en pause på flere dage for at få den afsluttet. Referatet fra generalforsamlingen er udsendt og kan også læses her:

Referat af generalforsamlingen 2021

Der blev vedtaget en række forslag, både omkring vedtægter, ordensregler og andre forslag.

De opdaterede vedtægter og ordensregler kan ses under hjemmesidens fane om “Love og regler”.

Hertil blev der vedtaget en række forslag, som bestyrelsen nu vil implementere:

Det koster fremover kr. 1.000 pr. person at blive medlem af Sommerbyen Ejbyvænge. (Dette forslag blev vedtaget i henhold til vedtægternes § 3, stk. 1, andet afsnit, om generalforsamlingens mulighed for at regulere indmeldelsesgebyret).

Der blev vedtaget at etablere en intern venteliste. Dette vil blive gjort, så bestyrelsen kan håndtere det, og som bestyrelsen beskrev det på generalforsamlingen –  man kan kun blive skrevet op til listen én gang om året (her i 2021 bliver det på datoen: 9. august 2021, kl. 19-19:30), man betaler kr. 500 for at komme på listen (så man viser, at man er seriøs), og man fornyer sin opstilling hver marts måned ved indbetaling af kr. 150. Betaler man ikke fornyelsen, slettes man automatisk. Der vil blive en intern liste på ikke over 10 opskrevne, som på lige fod med den eksterne bliver inviteret til åbent hus. Hvis man efter det åbne hus melder positivt ind om køb af en have, vil man blive tilbudt haven før interesserede fra den eksterne liste. Kravet er derpå, at man sætter sin egen have til salg hurtigst muligt, idet man ikke må eje 2 haver i Sommerbyen Ejbyvænge.

Det blev vedtaget at nedsætte et udvalg, som skal formulere et forslag om trampoliner i haverne. Forslaget skal imødekomme både for og imod, så der bliver tålelige regler for alle i foreningen, og nogle som bestyrelsen kan håndtere og agere ud fra. Der er indkaldt til, at interesserede kan melde sig til udvalget den 16. august 2021, kl. 19-19:30, der vil komme til at bestå af 6 medlemmer samt 2 medlemmer af bestyrelsen (så udvalget bliver på 8 i alt). Det er meningen, at forslaget, som udarbejdes, skal komme til afstemning på førstkommende generalforsamling.

Der blev valgt nye medlemmer til bestyrelsen, der allerede har afholdt sit konstituerende møde, og som fordelte posterne imellem sig således:

Formand, Birte Rasmussen, have 405

Næstformand, Johnny Nielsen, have 530

Kasserer, Ole Hansen, have 928 (valgt på generalforsamlingen)

Bestyrelsesmedlem, Ib Johansen, have 401

Bestyrelsesmedlem, Frederik Bougrine, have 225

Suppleant, sekretær, Karsten Wiberg Andersen, have 631

Suppleant, Marlene Rebenstorf, have 707

Genindkaldelse til generalforsamling 2021

Indkaldelse til generalforsamling 2021

Bestyrelsens beretning

Årsrapport 2020 (regnskab) underskrevet

Budget 2021

Årets forslag