Nyheder

Næste kontortid den 9. august 2021, kl. 18-19. Efter kl. 19 er der opskrivning til den interne venteliste.

Læs mere om de nye elektroniske p-licenser og gæstebilletter omkring stierne 000 og 100, under fanen “Parkering”

Man kan tilmelde sig som interesseret deltager i TRAMPOLINUDVALGET mandag den 16. august 2021, kl. 19-19:30. Udvalget vil højst komme til at bestå af 6 personer fra 6 forskellige haver og skal repræsentere haver, som er hhv for og imod, så udvalget bliver så ligeligt som muligt. Det bliver derfor ikke først-til-mølle princippet, som bliver gældende, men alene et spørgsmål om afvejning. Der vil desuden deltage 2 repræsentanter fra bestyrelsen. Målet for udvalget bliver at formulere et forslag til næste års generalforsamling, der er så afbalanceret som muligt samt håndterbart for bestyrelsen ved udøvelsen. Udvalgets forslag skal godkendes i bestyrelsen forinden fremsættelsen på generalforsamlingen. BEMÆRK, at vi ikke kan håndtere tilmeldinger foretaget i tiden fra generalforsamlingen og frem til den 16. august. Det er derfor alene medlemmer, som tilmelder sig den 16. august 2021, mellem kl. 19 og 19:30, der vil komme i betragtning til udvalget.

Der er opskrivning til DEN INTERNE VENTELISTE mandag den 9. august 2021, kl. 19-19:30. Se yderligere på fanen “Ventelister – intern og ekstern”.

DER ER SMIDT HÆKAFFALD PÅ BIODIVERSITETSOMRÅDET – det er STRENGT FORBUDT at smide affald på vores fællesområder – Når det opklares, hvem der er den skyldige, vil der blive indledt en eksklusionssag mod vedkommende øjeblikkeligt.

HAVEKURSER I EFTERÅRET 2021 (se mere på fanen “Vores grønne områder”:

Tirsdag den 24. august 2021, kl. 19-21 i Foreningshuset – DYRKNING PÅ LERJORD (Deltagerpris: kr. 100, Tilmelding senest 21. august 2021 på mail Bestyrelsen@ejbyvaenge.dk med teksten: dit navn/kursus 1, Betaling via MobilePay 261914 med teksten: dit navn/kursus 1)

Torsdag, den 16. september 2021, kl. 19-21 i Foreningshuset – ÅRETS GANG I HAVEN (Deltagerpris: Gratis, Tilmelding senest 13. september 2021 på mail Bestyrelsen@ejbyvaenge.dk med teksten: dit navn/kursus 2)

Torsdag, den 30. september 2021 – DEN BÆREDYGTIGE HAVE (Deltagerpris: kr. 100, Tilmelding senest 27. september 2021 på mail Bestyrelsen@ejbyvaenge.dk med teksten: dit navn/kursus 3, Betaling via MobilePay 261914 med teksten: dit navn/kursus 3)

Hullerne i kloakdækslerne på alle stier er blevet lukket af med bræddebolte, så vi undgår, at der ryger småsten ned i kloakkerne.

Har du lyst til at tjene lidt ekstra hen over sommeren, kan du melde dig som tilkaldehjælper/-vikar som havearbejder. Kom ned i kontortiden om mandagen eller skriv til bestyrelsen på mail: bestyrelsen@ejbyvaenge.dk

Vurderingsholdet holder ferie i ugerne 30, 31 og 32, hvor der derfor ingen vurderinger finder sted.

Billede fra indvielsen af de nye petanquebaner

Nyeste udgave af Den Grønne Medlemsorientering

Skraldestativer og containere må ikke længere befinde sig på stier og i hække, men skal senest den 1. maj 2021 være inde på haveloddet. (Fristen er udsat fra 1. april 2021, så de berørte har en rimelig tid i sæsonen til at rette op. For de medlemmers vedkommende, hvor det er hækken, der skal udbedres, er der hjemhentet hækplanter til dem. – Hvis du er blandt de, der har fået påbudt at lukke hækken, og ikke ved, hvor hækplanterne er placeret, så henvend dig til Stig, og han kan anvise dig dem.)