Nyheder

Vores smukke blomstervold ved indkørslen til Ejbyvænge

Husk at kontoret er lukket i juli måned.

,Referat af generalforsamling 2022 samt ekstraordinære generalforsamlinger ligger under fanen generalforsamling 2022.

De redigerede vedtægter og ordensregler med de forslag, der blev vedtaget på den ordinære generalforsamling 2022, er lagt ind under fanen “Love og regler”

Ventelisten er pt. lukket for optagelse.

Se mere under fanen “Ventelister”

OBS!! Bestyrelsen har taget den beslutning at foreningen vil betale de 10 parkeringsbøder som blev udstedt i forbindelse med loppemarkedet d.29. Maj. Så er du én af de 10 kan du gøre ét af følgende:

  1. Mød op på kontoret på mandag d.13. Juni i kontortiden med din bøde. Så vil foreningen betale bøden.
  2. Har du ikke mulighed for at møde op kan du sende en mail til bestyrelsen hvor du har vedhæftet et scannet kopi af bøden eller din kvittering for betaling af bøden, hvis du allerede har betalt den. Så vil vi betale bøden eller refundere dig beløbet.
  3. Hvis du allerede har betalt bøden, så fremsend en kvittering og også gerne en kopi af bøden samt dine konto oplysninger og så vil foreningen refundere beløbet.

Glostrup Kommune har meddelt foreningen, at projektet med grisene desværre må udskydes da kommunen ikke har fået de nødvendige tilladelser fra Skov-og Naturstyrelsen mv.

OBS Bestyrelsen vil gerne nedsætte et grønt udvalg, der kan komme med forslag til hvordan vi kan passe og udvikle de grønne områder. Skriv en mail, eller mød op en mandag i kontortiden, hvis du er interesseret I at deltage. OBS

Husk, at der er åben grill lørdag den 16. juli ved foreningshuset. Grillen tændes kl. 17:00 og så spises der fra kl. 18:00. Der vil være live musik et par timer. Medbring selv alt, mad, drikkelse og service.
Vi ses til en hyggelig aften.

HVIS DU HAR SKIFTET ADRESSE så husk at melde det til os senest 14 dage efter din flytning. Manglende melding om adresseforandring koster kr. 200 i gebyr.