Nyheder

Så blev de nye petanquebaner indviet med brask og bram. Petanqueklubben var vært med pølser på grill, og foreningen havde doneret lidt vin, vand og øl. Selv om banerne godt kunne trænge til at få en ekstra omgang med pladevibratoren, så lykkedes det alligevel at få spillet i gang.

Nyeste udgave af Den Grønne Medlemsorientering

Kontoret har åbent næste gang den 17. maj 2021, kl. 18-19. Husk at kontoret holder lukket mandag den 24. maj pga. Pinse

Venteliste – næste opskrivning til ventelisten bliver den 13. juni 2021, kl. 10-12. Her er link til selve siden om: Venteliste

Skraldestativer og containere må ikke længere befinde sig på stier og i hække, men skal senest den 1. maj 2021 være inde på haveloddet. (Fristen er udsat fra 1. april 2021, så de berørte har en rimelig tid i sæsonen til at rette op. For de medlemmers vedkommende, hvor det er hækken, der skal udbedres, er der hjemhentet hækplanter til dem. – Hvis du er blandt de, der har fået påbudt at lukke hækken, og ikke ved, hvor hækplanterne er placeret, så henvend dig til Stig, og han kan anvise dig dem.)

Kalenderen for 2021 kan ses under fanen ‘Kalender 2021’ og også downloades herfra.

Glostrup Kommune laver en frivillig forsøgsordning, der vil køre i 2021 og 2022, hvor man kan bestille en 240 liters container til pap, som vil blive tømt sammen med storskrald. Hvis man ikke er interesseret i at deltage i ordningen, kan man som hidtil lægge pap ud til storskrald – Papcontaineren kan bestilles ved at skrive en mail til forsyning@glostrupforsyning.dk med din tilmelding, og her skal du skrive dit navn, adresse, mail og telefonnummer.