Nyheder

Bestyrelsen i Ejbyvænge vil ønske jer alle et godt nytår, og samtidig sige tak for året der gik.

Vi har nu en dato for afholdelse af generalforsamlingen 2022 klar, hvis ellers coronasituationen tillader det. Det bliver søndag den 20. marts kl. 14 i mødelokalet Restauranten i Glostrup Idrætspark, Stadionvej 80.

Allerede nu har vi behov for, at I overvejer om I har lyst til at deltage aktivt i bestyrelsen, da vi, som tidligere meldt ud, mangler folk, der vil afsætte den fornødne tid til at få foreningen til at fungere (SE LINKET TIL MEDFØLGENDE OPSLAG)

Vi skal også have fundet en havemand/kvinde til vores grønne områder. Hvis der skulle være én af jer, der kunne tænke sig jobbet, eller I kender nogen så (SE LINKET TIL MEDFØLGENDE OPSLAG)

Bestyrelsen er også af den mening, at vi skal have vores eget vurderingsudvalg, men det kræver selvfølgelig, at vi kan få medlemmer hyret til det, her fra foreningen (SE LINKET TIL MEDFØLGENDE OPSLAG)

https://www.ejbyvaenge.dk/wp-content/uploads/2021/12/annonce-havemand-bm-vurderngsudv-slut.pdf

Ændringer i bestyrelsen

Birte har desværre, af personlige årsager, der relaterer sig til, at hun mistede sin mand, Gunnar, sidste år, valgt at træde ud af bestyrelsen. Den øvrige bestyrelse vil godt takke Birte for den meget store og engagerede indsat, hun har udført i foreningen og bestyrelsen.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med Johnny Nielsen som formand, Marlene Rebenstorf som næstformand, Ole Hansen som bestyrelseskasserer (valgt på generalforsamlingen), Karsten Andersen som sekretær og Ib Johansen som bestyrelsesmedlem.

Nøgler til bomme

Som noget nyt har bestyrelsen valgt, at man kan låne nøgler til bommene gratis, og uden at skulle erlægge depositum. Fremover skal man ringe til til Marlene Rebenstorf i have 707, på tirsdage mellem kl. 16 og 17, på telefon 31 41 03 81 og aftale afhentning af nøgle.

Når man afhenter nøglen hos Marlene, skal man underskrive en kontrakt, hvoraf låneperioden af nøglen fremgår. Hvis nøglen ikke bliver afleveret eller bortkommer, bliver man opkrævet kr. 1.000, som skal dække for omstilling af låsen samt tre tilhørende nøgler.

Vær opmærksom på, at der skal være et formål med lånet af nøglen, eksempelvis byggeri eller til- og frakørsel af store ting!!!

Næste kontortid bliver mandag den 4. april 2022 fra kl. 18 til 19.

Der åbnes op for vurderinger og salg igen fra og med den 1. april 2022.

HVIS DU HAR SKIFTET ADRESSE så husk at melde det til os senest 14 dage efter din flytning. Manglende melding om adresseforandring koster kr. 200 i gebyr.