Nyheder

Se HAVEKURSER i Den Grønne Medlemsorientering, sidste tilmelding den 18. april

Nyeste udgave af Den Grønne Medlemsorientering

Kontoret har åbent næste gang den 19. april 2021, kl. 18-19.

Venteliste – næste opskrivning til ventelisten bliver den 13. juni 2021, kl. 10-12. Her er link til selve siden om: Venteliste

Skraldestativer og containere må ikke længere befinde sig på stier og i hække, men skal senest den 1. maj 2021 være inde på haveloddet. (Fristen er udsat fra 1. april 2021, så de berørte har en rimelig tid i sæsonen til at rette op. For de medlemmers vedkommende, hvor det er hækken, der skal udbedres, er der hjemhentet hækplanter til dem. – Hvis du er blandt de, der har fået påbudt at lukke hækken, og ikke ved, hvor hækplanterne er placeret, så henvend dig til Stig, og han kan anvise dig dem.)

Kalenderen for 2021 kan nu ses under fanen ‘Kalender 2021’ og også downloades herfra.

Generalforsamlingen 2021 vil ikke som vanlig blive afholdt i marts, da vi forventer, at der stadig vil være risiko for nedlukning pga corona. I stedet er den udsat til begyndelsen af maj 2021. Indkaldelse er udsendt den 30. marts 2021. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 14. april 2021.

Glostrup Kommune laver en frivillig forsøgsordning, der vil køre i 2021 og 2022, hvor man kan bestille en 240 liters container til pap, som vil blive tømt sammen med storskrald. Hvis man ikke er interesseret i at deltage i ordningen, kan man som hidtil lægge pap ud til storskrald – Papcontaineren kan bestilles ved at skrive en mail til forsyning@glostrupforsyning.dk med din tilmelding, og her skal du skrive dit navn, adresse, mail og telefonnummer.

Foreningshuset er blevet renoveret. Maling af huset er påbegyndt, men vil først blive færdigmalet efter sæsonstart i 2021, hvor vejret er blevet tørt nok.