Nyheder

Vores smukke blomstervold ved indkørslen til Ejbyvænge

Fibernet.
Så varer det ikke længe før gravearbejdet til Fibernet går i gang.

Sæson nr. 54

.Nu er vi så småt ved at tage hul på den nye sæson nr. 54. Bommene er åbnet og generalforsamlingen afvikles på onsdag den 22. marts.

Selve sæsonen starter med flaghejsning den 2. april kl. 11.00, hvor vi hilser på hinanden efter vinteren og hejser flaget, mens vi nyder en kop kaffe m.v.

Ventelisten er pt. lukket for optagelse.
Se mere under fanen “Ventelister”

Ny bestyrelse
Beklageligvis har vores formand Marlene Rebenstorff- af personlige årsager -valgt at trække sig som formand for vores kolonihave forening.Bestyrelsen har lavet en ny konstituering og ser nu ud som følger:
Jørgen Nielsen, Have 215, Formand, Kurt Hammerskov, Have 608, Næstformand
Lene Dietz, Have 328, Kassér, Gert Olsen, Have 507, Sekretær og Bjarne Gotfredsen, Have 512, Bestyrelsesmedlem.

Rotter
Vi har desværre ofte besøg af Glostrups rottefænger. En af grundene til, at vi har så mange rotter er- ifølge rottefængeren- at der rundt omkring i haverne fodres fugle. Det kan ikke undgås, at der i den forbindelse spildes på jorden. Dette tiltrækker rotter. Derfor en klar opfordring: Lad være med at fodre fuglene.

Bestyrelsen har opsagt samarbejde med CO-Park og i stedet indgået aftale med Uno-Park, som bl. a. tilbyder registrering af gæste parkering via App. Læs mere på dette link: UnoPark

OBS Bestyrelsen vil gerne nedsætte et grønt udvalg, der kan komme med forslag til hvordan vi kan passe og udvikle de grønne områder. Skriv en mail, eller mød op en mandag i kontortiden, hvis du er interesseret I at deltage. OBS

Festudvalg
Bestyrelsen søger frivillige til et festudvalg. Vi vil gerne som minimum have loppemarked, fri grill, julearrangement og en børnefestdag. Som ny og uprøvet bestyrelse, er det ikke opgaver vi selv kan overkomme. Så derfor kom ud af busken(haven) og meld jer, og vær samtidig med til at styrke det sociale sammenhold i foreningen.

Generalforsamlingen afholdes den 22. marts kl. 19:00 2023 i Glostrup Hallen. Indkaldelse kan læses her. Sæt kryds i kalenderen, så dagen er reserveret.

HVIS DU HAR SKIFTET ADRESSE så husk at melde det til os senest 14 dage efter din flytning. Manglende melding om adresseforandring koster kr. 200 i gebyr.