Nyheder

Sæsonstart 2023

Klubberne er godt i gang – alle er velkommen:

  • Krolf
  • Humørklubben
  • Petanque

Træer
Der er sikkert en del som har bemærket, at vi har fået fældet træer ved Vængedalen.
Bestyrelsen har givet tilladelse til de husejere, som gennem flere år har spurgt om lov til, at måtte fælde dem, da de tog rigtig meget af deres lysindfald  og nedfald fra træerne.
Der er indhentet tilladelse fra Naturstyrelsen.
Næste år bliver der plantet nye træer i stedet for dem som er fældet.

Haveredskaber
Man kan leje telt eller haveredskaber fra kl.08.00-08.15 på hverdage, ved værkstedet. 

Kontortider
Mandag kl. 18.00
2. oktober
16. oktober
30. oktober

Facebook
Facebook gruppe for foreningens medlemmer. Den hedder H/F Ejbyvænge Vængedalen.


Festudvalg
Bestyrelsen søger frivillige til et festudvalg. Vi vil gerne som minimum have loppemarked, fri grill, julearrangement og en børnefestdag. Som ny og uprøvet bestyrelse, er det ikke opgaver vi selv kan overkomme. Så derfor kom ud af busken(haven) og meld jer, og vær samtidig med til at styrke det sociale sammenhold i foreningen.

Udlejning af Foreningshuset
Bestyrelsen har lavet nye regler vedrørende udlejning af foreningshuset. Se under punktet.

HVIS DU HAR SKIFTET ADRESSE så husk at melde det til os senest 14 dage efter din flytning. Manglende melding om adresseforandring koster kr. 200 i gebyr.
Skifter man mail adresse, husk at melde det til bestyrelsen, ellers modtager man ikke mail.

Referat af generalforsamling 2023 kan nu læses her