Nyt


Logo10

FLAGHEJSNING 2021 ER AFLYST. Flaghejsning, som vi ellers traditionelt indleder sæsonen med, er aflyst i år. Som det ser ud indtil videre, så er chancen så lille for, at forsamlingsforbuddet er ophævet eller sat højt nok for os, når vi når til tidspunktet for, at sæsonen starter. Vi har derfor valgt at aflyse begivenheden.

Kontoret har første åbningsdag den 29. marts 2021. Kl. 18-19 i  Foreningshuset.

Venteliste – næste opskrivning til ventelisten bliver den 13. juni 2021, kl. 10-12. Her er link til selve siden om: Venteliste

Skraldestativer og containere må ikke længere befinde sig på stier og i hække, men skal senest den 1. april 2021 være inde på haveloddet.

Kalenderen for 2021 kan nu ses under fanen ‘Kalender 2021’ og også downloades herfra.

Generalforsamlingen 2021 vil ikke som vanlig blive afholdt i marts, da vi forventer, at der stadig vil være risiko for nedlukning pga corona. I stedet er den udsat til efter påske, medio eller ultimo april 2021. Indkaldelse vil blive udsendt med det lovlige varsel, når tiden er til det.

Glostrup Kommune laver en frivillig forsøgsordning, der vil køre i 2021 og 2022, hvor man kan bestille en 240 liters container til pap, som vil blive tømt sammen med storskrald. Hvis man ikke er interesseret i at deltage i ordningen, kan man som hidtil lægge pap ud til storskrald – Papcontaineren kan bestilles ved at skrive en mail til forsyning@glostrupforsyning.dk med din tilmelding, og her skal du skrive dit navn, adresse, mail og telefonnummer. Containeren vil blive leveret i uge 12

Foreningshuset er nu blevet renoveret, men malingen af det sidste må vente til foråret, fordi vejret er for fugtigt nu.