Nyheder

Husk at man skal tilmelde sig generalforsamlingen den 20. juni 2021, senest onsdag den 16. juni 2021, og at man skal have gyldigt coronapas, for at kunne deltage.

Næste kontortid den 21. juni 2021, kl. 18-19.

Vandskaden ved 800-stien, som flere har bemærket, er ved at blive udbedret. Desværre har det ikke været muligt at få nogen håndværkere overhovedet før nu.

Har du lyst til at tjene lidt ekstra hen over sommeren, kan du melde dig som tilkaldehjælper/-vikar som havearbejder. Kom ned i kontortiden om mandagen eller skriv til bestyrelsen på mail: bestyrelsen@ejbyvaenge.dk

Der er udsendt indkaldelse til den ordinære generalforsamling 2021 (se på siden “Generalforsamling 2021”)

Bestyrelsen efterlyser ejerne til fire trailere, der er parkeret på foreningens trailerpladser. De mangler havenummer, sådan som vore ordensregler foreskriver.

Det drejer sig om følgende registreringsnumre: EM 6886 og DP 8939 placeret på p pladsen ved sti 500, og YZ 3873 og SR 4363 placeret på p pladsen ved sti 700. Hvis nogen har en ide om, hvem der er ejere af disse, må man meget gerne give bestyrelsen besked.

Vurderingsholdet holder ferie i ugerne 30, 31 og 32, hvor der derfor ingen vurderinger finder sted.

Billede fra indvielsen af de nye petanquebaner

Nyeste udgave af Den Grønne Medlemsorientering

Skraldestativer og containere må ikke længere befinde sig på stier og i hække, men skal senest den 1. maj 2021 være inde på haveloddet. (Fristen er udsat fra 1. april 2021, så de berørte har en rimelig tid i sæsonen til at rette op. For de medlemmers vedkommende, hvor det er hækken, der skal udbedres, er der hjemhentet hækplanter til dem. – Hvis du er blandt de, der har fået påbudt at lukke hækken, og ikke ved, hvor hækplanterne er placeret, så henvend dig til Stig, og han kan anvise dig dem.)

Glostrup Kommune laver en frivillig forsøgsordning, der vil køre i 2021 og 2022, hvor man kan bestille en 240 liters container til pap, som vil blive tømt sammen med storskrald. Hvis man ikke er interesseret i at deltage i ordningen, kan man som hidtil lægge pap ud til storskrald – Papcontaineren kan bestilles ved at skrive en mail til forsyning@glostrupforsyning.dk med din tilmelding, og her skal du skrive dit navn, adresse, mail og telefonnummer.