Ventelister

Venteliste 2024

Venteliste.
Opskrivning foregår I foreningshuset. Vængedalen 533 2600 Glostrup.
Dato skrives ind ved sæsonstart.
Det er først til mølle.
Påkrævet til opskrivning:
Bopælsattest
Sygesikringsbevis
Opskrivning koster 500 kr.
Det koster årligt 150 kr. for at stå på ventelisten.

VIGTIGT: For at blive stående på den interne og eksterne venteliste skal man indbetale kr. 150 i perioden 15. marts til 31. marts med tydelig angivelse af sit navn og venteliste-id.nr. Der kan indbetales via MobilePay 261914 eller Bank 3307-3307035146. Manglende indbetaling medfører sletning af listen.

I Ejbyvænge har vi to ventelister, en intern og en ekstern. Når et hus udbydes til salg, vil den interne liste have fortrinsret til at købe, og hvis ingen derfra byder ind, vil det blive tilbudt til den eksterne liste

Den interne venteliste:

På Sommerbyen Ejbyvænges generalforsamling i 2021 blev det vedtaget, at oprette en intern venteliste. Betingelserne for opskrivning er de samme som for den eksterne (se nedenfor). Det koster kr. 500 at blive skrevet op. Man skal have personligt id med ved opskrivningen samt billedlegitimation. Den interne venteliste vil blive tilbudt at købe forud for den eksterne venteliste, men man vil ved positiv accept samtidig blive tvunget til at sætte sit eget hus til salg, som derefter vil blive udbudt via ventelisterne (den interne og den eksterne). Opskrivning på den interne venteliste kan først ske når man har haft sin kolonihave i to år.

Fremgangsmåde ved opskrivning på den eksterne venteliste:

Man skal have folkeregisteradresse i Region Hovedstaden. Hvis man bor c/o, skal man fremvise lejekontrakt. BEMÆRK, AT HELÅRSBEBOELSE I HAVEKOLONIEN ER FORBUDT, OG AT MAN DERFOR VIL BLIVE AFVIST, HVIS DET OPLEVES, AT MAN KOMMER FOR AT BOSÆTTE SIG HELÅRS HERUDE.

Man kan kun blive skrevet på ventelisten ved personligt fremmøde på Vængedalen 533, 2600 Glostrup. Man kan blive skrevet op på den eksterne venteliste fra det fyldte 18. år.

Opskrivning kan kun ske en gang årligt. Dato bliver slået op her på hjemmesiden.

Det koster 500 kr. at komme på den eksterne venteliste, som skal betales ved opskrivningen, der skal samtidig fremvises billedlegitimation (fx pas eller kørekort) samt legitimation for adresse (fx ved sygesikringsbevis).

Ved optagelse på listen noteres dato for optagelsen, vedkommendes navn, adresse, telefonnummer og E-mailadresse – og man får et venteliste-id.nr.

Det skal præciseres, at den optagne selv har pligt til at orientere om evt. ændring af kontaktdata og at manglende orientering herom vil medføre sletning af listen.

Åbent hus
Alle opskrevne bliver inviteret til ‘åbent hus’, når der er en have til salg. Man melder kun tilbage på bestyrelsen@ejbyvaenge.dk, såfremt man er interesseret i den givne have.

Haven vil herefter blive tilbudt til den interesserede, som har det laveste ventelistenummer. Her vil den interne venteliste gå forud for den eksterne venteliste.

BEMÆRK at man skal have sin eventuelle professionelle vejleder med til det åbne hus, da der ikke gives yderligere muligheder inden krav om accept.

BEMÆRK at man skal have sin eventuelle bankfinansiering på plads, når man melder tilbage om ønske om køb. Er den ikke på plads, vil huset blive tilbudt den næste interesserede på listen.