Udlejning af foreningshuset

DSC_7502800
DSC_75011260

Regelsæt for leje af Foreningshus i Sommerbyen Ejbyvænge.

Bestyrelsen i Sommerbyen Ejbyvænge har besluttet at regulere lejen for benyttelse af foreningshuset.
Pr. 1. maj 2023 stiger lejen til kr. 1750 i sæsonen kr. 2250 udenfor sæson.

Reservation er først gyldig, når lejen er betalt.
NB. Lejen skal betales senest 4 uger efter accept af udlejningsdato.

Husk at efterlade huset i samme stand som du har modtaget det. Det indebærer, at affald skal fjernes og rengøring skal foretages som anvist, ligesom køleskab være tømt mv. i overensstemmelse med den huskeliste, som hænger i køkkenet.
I modsat fald vil der blive opkrævet en ekstra betaling på kr. 500.

OBS på følgende:

  • Døre og vinduer skal lukkes kl. 00.00 af hensyn til naboerne. Dette gælder også klubberne.
  • Det er ikke muligt, at låne kontoret ved udlejning af foreningshuset.
  • Opsætning af partytelte på fodboldbanen i forbindelse med udlejning af foreningshuset er ikke tilladt.

Procedure for leje af foreningshus.

Al udlejning mv. foregår gennem Gitte Ernskov , skriv til mail: foreningshuset@ejbyvaenge.dk

  • Gitte melder tilbage om den ønskede dato er ledig og fremsender lejekontrakt. (aftalekalender opdateres)

    Lejer indbetaler lejen via MobilPay 261914 eller på foreningens bankkonto: 3307-3307035146 med teksten: Leje af foreningshus, have nr. xxx.

    Herefter aftale lejer tid til underskrift af lejeaftale med Gitte, som skal se kvittering for indbetaling. (kopi af underskrevet lejekontrakt lægges til bestyrelsen)