Generalforsamlinger

Generalforsamlinger fra 2014 til 2022

Generalforsamling 2022

Indkaldelse

Skriftlig beretning 2022

Årsrapport 2021

Budget 2022

Havelejestigning 2022

Forslag til generalforsamling 2022

Referat af generalforsamling 2022

Generalforsamling 2021

Der blev vedtaget en række forslag, som bestyrelsen nu har implementeret, bl.a.:

Prisen for medlemskab af Sommerbyen Ejbyvænge er nu kr. 1.000 pr. person

Der er etableret en intern venteliste.

Der er nedsat et udvalg, der til næste generalforsamling skal formulere et forslag til regler om trampoliner i haverne.

Referat af generalforsamlingen 2021

Genindkaldelse til generalforsamling 2021

Indkaldelse til generalforsamling 2021

Bestyrelsens beretning

Årsrapport 2020 (regnskab) underskrevet

Budget 2021

Årets forslag

Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2018

Generalforsamling referat 2018

BERETNING 2017
Resultatopgørelse 2017
ÅRSREGNSKAB 2017
Budget 2018
REGNSKAB 2017
mundtlig beret 2018

Generalforsamling 2017

2017-referat
2017 dagsorden
Beretning 2016
REGNSKAB 2016 2
REGNSKAB 2016 BAL (2)
Underskriftside
Forslag til ordensregler og indkomne forslag

Generalforsamling 2016

2016 Referat
2016 Regnskab
2016 Budget
2016 Beretning

Generalforsamling 2015

2015 Indkaldelse
old_books2015 Budget
2015 Regnskab
2015 Referat

Generalforsamling 2014

2014 Indkaldelse ekstraordinær
2014 Budget ekstraordinær
2014 Regnskab ekstraordinær

2014 Indkaldelse
2014 Budget midlertidigt
2014 Beretning
2014 Referat