Salg og køb af huse

DSC_7572

Bestilling af vurdering kan alene finde sted i tidsrummet 1. april til 15. september. Der vil også blive udmeldt pause i vurderinger, mens vurderingsholdet holder sommerferie. Eneste afvigelse fra vurderingsstoppet i vinterhalvåret er i tilfælde af dødsfald, hvor vurderingsholdet særskilt vil foretage vurdering til brug for Skifteretten. Det er også alene ved dødsfald, at der kan ske salg i vinterperioden.