Venteliste

Næste opskrivning bliver den 13. juni 2021, kl. 10-12 (opskrivningen stopper, når antallet på ventelisten er nået til 50)

Fremgangsmåde ved opskrivning på venteliste

Man skal have folkeregisteradresse i Region Hovedstaden. Hvis man bor c/o, skal man fremvise lejekontrakt. BEMÆRK, AT HELÅRSBEBOELSE I HAVEKOLONIEN ER FORBUDT, OG AT MAN DERFOR VIL BLIVE AFVIST, HVIS DET OPLEVES, AT MAN KOMMER FOR AT BOSÆTTE SIG HELÅRS HERUDE.

Man kan kun blive skrevet på ventelisten ved personligt fremmøde på Vængedalen 533, 2600 Glostrup. Man kan blive skrevet op på ventelisten fra det fyldte 18. år.

Opskrivning kan kun ske en gang årligt. Dato bliver slået op her på hjemmesiden.

Det koster 500 kr. at komme på ventelisten, som skal betales ved opskrivningen, der skal samtidig fremvises billedlegitimation (fx pas eller kørekort) samt legitimation for adresse (fx ved sygesikringsbevis).

Ved optagelse på listen noteres dato for optagelsen, vedkommendes navn, adresse, telefonnummer og E-mailadresse – og man får et venteliste-id.nr.

Det skal præciseres, at den optagne selv har pligt til at orientere om evt. ændring af kontaktdata og at manglende orientering herom vil medføre sletning af listen.

For at blive stående på listen skal man indbetale kr. 150 i perioden 15. marts til 30 marts med tydelig angivelse af sit navn og venteliste-id.nr. Der kan indbetales via MobilePay 261914 eller Bank 3307-3307035146. Manglende indbetaling medfører sletning af listen.

Ventelisten lukkes når der er noteret 50 opskrivninger.

Åbent hus
Alle opskrevne bliver inviteret til ‘åbent hus’, når der er en have til salg. Man melder kun tilbage på bestyrelsen@ejbyvaenge.dk, såfremt man er interesseret i den givne have.

Haven vil herefter blive tilbudt til den interesserede, som har det laveste ventelistenummer.

Ventelisten kan ses her.