Venteliste

Opskrivning; d. 6 sep. 2020 kl.10-12

Fremgangsmåde ved opskrivning på venteliste

Man kan kun blive skrevet på ventelisten ved personligt fremmøde på Vængedalen 533, 2600 Glostrup. Man kan blive skrevet op på ventelisten som 18-årig.

Opskrivning kan kun ske en gang årligt. Dato fremgår på hjemmeside.

Det koster 500kr at komme på ventelisten, som skal betales ved opskrivningen, der skal samtidig fremvises billedlegitimation.

Ved optagelse på listen noteres dato for optagelsen, vedkommendes navn, adresse, telefonnummer og E-mailadresse.

Det skal præciseres, at den optagne selv har pligt til at orientere om evt. ændring af kontaktdata og at manglende orientering herom vil medføre sletning af listen.

Listen revideres hvert år. Der skal indbetales kr. 150 i perioden 15. marts til d. 30 marts. Med tydelig angivelse af navn og opskrivnings løbe nr. manglende indbetaling medfører sletningen

Ventelisten lukkes når der er noteret 50 opskrivninger.

Åbent hus
Alle opskrevne bliver inviteret til åbent hus.