Ventelister – intern og ekstern

Om optagelse af banklån til finansiering af køb – se nederst på denne side!

Næste opskrivning til den eksterne venteliste bliver i sommeren 2022 – dato vil blive opgivet senere i foråret 2022 (opskrivningen stopper, når antallet på den eksterne venteliste er nået til 50)

BEMÆRK – at selvom der på den interne liste skulle stå færre end 10 ventende og på den eksterne liste skulle stå færre end 50 ventende, så vil opskrivningerne til listerne stadig først finde sted i sommeren 2022.

Om den interne venteliste:

Medlemmerne af Sommerbyen Ejbyvænge har på sin generalforsamling 2021 vedtaget at oprette en intern venteliste. Der vil blive opskrivning til denne venteliste den 9. august 2021, kl. 19-19:30. Opskrivningen stopper, når antallet af opskrevne når 10. Betingelserne for opskrivning er de samme som for den eksterne (se nedenfor). Det koster kr. 500 at blive skrevet op. Man skal have personligt id med ved opskrivningen samt billedlegitimation. Og man skal indbetale kr. 150 mellem den 15. og 31. marts for at blive stående på den interne venteliste. Manglende indbetaling vil medføre sletning fra den interne venteliste. Den interne venteliste vil blive tilbudt at købe forud for den eksterne venteliste, men man vil ved positiv accept samtidig blive tvunget til at sætte sit eget hus til salg, som derefter vil blive udbudt via ventelisterne (den interne og den eksterne).

Fremgangsmåde ved opskrivning på den eksterne venteliste:

Man skal have folkeregisteradresse i Region Hovedstaden. Hvis man bor c/o, skal man fremvise lejekontrakt. BEMÆRK, AT HELÅRSBEBOELSE I HAVEKOLONIEN ER FORBUDT, OG AT MAN DERFOR VIL BLIVE AFVIST, HVIS DET OPLEVES, AT MAN KOMMER FOR AT BOSÆTTE SIG HELÅRS HERUDE.

Man kan kun blive skrevet på ventelisten ved personligt fremmøde på Vængedalen 533, 2600 Glostrup. Man kan blive skrevet op på den eksterne venteliste fra det fyldte 18. år.

Opskrivning kan kun ske en gang årligt. Dato bliver slået op her på hjemmesiden.

Det koster 500 kr. at komme på den eksterne venteliste, som skal betales ved opskrivningen, der skal samtidig fremvises billedlegitimation (fx pas eller kørekort) samt legitimation for adresse (fx ved sygesikringsbevis).

Ved optagelse på listen noteres dato for optagelsen, vedkommendes navn, adresse, telefonnummer og E-mailadresse – og man får et venteliste-id.nr.

Det skal præciseres, at den optagne selv har pligt til at orientere om evt. ændring af kontaktdata og at manglende orientering herom vil medføre sletning af listen.

For at blive stående på listen skal man indbetale kr. 150 i perioden 15. marts til 31. marts med tydelig angivelse af sit navn og venteliste-id.nr. Der kan indbetales via MobilePay 261914 eller Bank 3307-3307035146. Manglende indbetaling medfører sletning af listen.

Den eksterne venteliste lukkes når der er noteret 50 opskrivninger.

Åbent hus
Alle opskrevne bliver inviteret til ‘åbent hus’, når der er en have til salg. Man melder kun tilbage på bestyrelsen@ejbyvaenge.dk, såfremt man er interesseret i den givne have.

Haven vil herefter blive tilbudt til den interesserede, som har det laveste ventelistenummer. Her vil den interne venteliste gå forud for den eksterne venteliste.

BEMÆRK at man skal have sin eventuelle professionelle vejleder med til det åbne hus, da der ikke gives yderligere muligheder inden krav om accept.

BEMÆRK at man skal have sin eventuelle bankfinansiering på plads, når man melder tilbage om ønske om køb. Er den ikke på plads, vil huset blive tilbudt den næste interesserede på listen.

OM BANKLÅN: BEMÆRK i denne forbindelse især, at vi i Ejbyvænge har den regel, at vi kun accepterer salg af tinglyste huse, hvis hæftelserne står i kr. 0. Dette er derfor en vigtig meddelelse til dig, som ønsker at finansiere dit køb med et banklån: Bankerne kan ofte have tendens til at gå ud fra, at alle husene i Ejbyvænge har en værdi, der svarer til værdien af vores foreningshus, og derfor har vi eksempler på medlemmer, som har fået lov at optage alt for høje lån i forhold til, hvad deres hus reelt er værd. Selvom det kan være behageligt at modtage mange penge på een gang, så kan det stavnsbinde dig til haven og forhindre dig i engang at sælge den igen, hvis du ikke har nået at tilbagebetale dit lån, og banken ikke ønsker at mellemfinansiere, hvis de kan se, at værdiansættelsen af dit hus ikke matcher størrelsen af det lån, du har optaget.

VÆR ISÆR OPMÆRKSOM PÅ – at et kolonihavehus FALDER I VÆRDI med 2% pr. år. På den måde adskiller vi os kraftigt fra boligmarkedet og sikkert også sommerhusmarkedet, hvor husene ofte stiger i værdi. Et kolonihavehus FALDER I VÆRDI generelt set og vil derfor hele tiden blive mindre og mindre værd!

Ventelisten kan ses her.