Dokumenter ved handel

Vi har samlet de informationer, du har brug for ved salg af din have her:

Vejledning til sælger: Vejledning til sælger

Anmodning om vurdering: Vurderingsbegæring

Løsøreliste: Liste til opgørelse af løsøre

Ejererklæring

AFTALEERKLÆRING mellem SÆLGER OG KØBER

Herunder er yderligere nyttige oplysninger i forbindelse med salget:
Tingbogsattest: Bestilling af tingbogsattest paa kolonihavehuse
(Matrikelnummeret for Sommerbyen Ejbyvænge er: 1c m. fl. Ejby by, Glostrup sogn. Husk at opgive din adresse i haveforeningen samt havelodsnr. tillige med din adresse, hvortil oplysningerne skal sendes.)
Lokalplan: Lokalplan_EL30_Glostrup_kommuneHer kan du tjekke din byggesag: www.weblager.dk

old_books