Dokumenter ved handel

Vi har samlet de informationer, du har brug for ved salg af din have her:

Vejledning til sælger: Vejledning til sælger

BEMÆRK – at et kolonihavehus FALDER I VÆRDI med 2% pr. år. På den måde adskiller vi os kraftigt fra boligmarkedet og sikkert også sommerhusmarkedet, hvor husene ofte stiger i værdi. Et kolonihavehus FALDER I VÆRDI generelt set, og vil derfor hele tiden blive mindre og mindre værd!

 Anmodning om vurdering: Vurderingsbegæring

Løsøreliste: Liste til opgørelse af løsøre

Ejererklæring og aftaleerklæring

Herunder er yderligere nyttige oplysninger i forbindelse med salget:

Tingbogsattest på kolonihavehuse (Matrikelnummeret for Sommerbyen Ejbyvænge er: 1c m. fl. Ejby by, Glostrup sogn. Husk at opgive din adresse i haveforeningen samt havelodsnr. tillige med din adresse, hvortil oplysningerne skal sendes.)

Lokalplan: Lokalplan_EL30_Glostrup_kommune

old_books