Dokumenter ved handel

BEMÆRK at der IKKE kan bestilles flere vurderinger i år. Hermed er det heller ikke muligt at få solgt flere huse i år, som der ikke allerede er aftalt vurdering omkring. Der åbnes op for vurderinger og salg igen til næste år. Det bemærkes, at modtagelse af bestilling på vurdering først kan behandles fra og med den 1. april 2022.

Bestilling af vurdering kan alene finde sted i tidsrummet 1. april til 15. september. Der vil også blive udmeldt pause i vurderinger, mens vurderingsholdet holder sommerferie. Eneste afvigelse fra vurderingsstoppet i vinterhalvåret er i tilfælde af dødsfald, hvor vurderingsholdet særskilt vil foretage vurdering til brug for Skifteretten. Det er også alene ved dødsfald, at der kan ske salg i vinterperioden.

Vi har samlet de informationer, du har brug for ved salg af din have her:

Vejledning til sælger: Vejledning til sælger

SPECIELT OM BANKLÅN: BEMÆRK især, at vi i Ejbyvænge har den regel, at vi kun accepterer salg af huse, som er tinglyste, hvis hæftelserne står i kr. 0. Det giver sig selv, at den tinglyste ejer skal være identisk med den givne haves ejer. Læs også om det under “Vejledning til sælger”. Dette er også en vigtig meddelelse til dig, før du optager lån i din have: Bankerne kan ofte have tendens til at gå ud fra, at alle husene i Ejbyvænge har en værdi, der svarer til værdien af vores foreningshus, og derfor har vi eksempler på medlemmer, som har fået lov at optage alt for høje lån i forhold til, hvad deres hus reelt er værd. Selvom det kan være behageligt at modtage mange penge på een gang, så kan det stavnsbinde dig til haven og forhindre dig i at sælge den igen, hvis du ikke har nået at tilbagebetale dit lån, og banken ikke ønsker at mellemfinansiere, hvis de kan se, at værdiansættelsen af dit hus ikke matcher størrelsen af det lån, du har optaget.

BEMÆRK OGSÅ – at et kolonihavehus FALDER I VÆRDI med 2% pr. år. På den måde adskiller vi os kraftigt fra boligmarkedet og sikkert også sommerhusmarkedet, hvor husene ofte stiger i værdi. Et kolonihavehus FALDER I VÆRDI generelt set, og vil derfor hele tiden blive mindre og mindre værd!

 Anmodning om vurdering: Vurderingsbegæring

Løsøreliste: Liste til opgørelse af løsøre

Ejererklæring og aftaleerklæring

Herunder er yderligere nyttige oplysninger i forbindelse med salget:

Tingbogsattest på kolonihavehuse (Matrikelnummeret for Sommerbyen Ejbyvænge er: 1c m. fl. Ejby by, Glostrup sogn. Husk at opgive din adresse i haveforeningen samt havelodsnr. tillige med din adresse, hvortil oplysningerne skal sendes.)

Lokalplan: Lokalplan_EL30_Glostrup_kommune

Her kan du tjekke din byggesag: www.weblager.dk

old_books