Dokumenter ved handel

AKTUELT for sæsonen 2021: Der vurderes ikke i ugerne 30, 31 og 32 grundet ferie.

Vi har samlet de informationer, du har brug for ved salg af din have her:

Vejledning til sælger: Vejledning til sælger

BEMÆRK især, at vi i Ejbyvænge har den regel, at vi kun accepterer salg af huse, som er tinglyste, hvis hæftelserne står i kr. 0. Det giver sig selv, at den tinglyste ejer skal være identisk med den givne haves ejer. Læs også om det under “Vejledning til sælger”.

Anmodning om vurdering: Vurderingsbegæring

Løsøreliste: Liste til opgørelse af løsøre

Ejererklæring og aftaleerklæring

Herunder er yderligere nyttige oplysninger i forbindelse med salget:

Tingbogsattest på kolonihavehuse (Matrikelnummeret for Sommerbyen Ejbyvænge er: 1c m. fl. Ejby by, Glostrup sogn. Husk at opgive din adresse i haveforeningen samt havelodsnr. tillige med din adresse, hvortil oplysningerne skal sendes.)

Lokalplan: Lokalplan_EL30_Glostrup_kommune

Her kan du tjekke din byggesag: www.weblager.dk

old_books