Renovation

Affaldskalender 2024 (Husk at man kan zoome ind)

Nu skal kolonihaver i Glostrup sortere mere affald. Fra den 1. april 2023 skal der også sorteres mad- og restaffald, pap samt farligt affald. I den forbindelse vil kolonihaverne i marts 2023 modtage en 240 L beholder til mad- og restaffald, som erstatning for det hidtil anvendte skraldestativ, og en 7 L grøn køkkenspand samt poser til sortering af madaffald.

Derudover er der mulighed for at bestille en 240 L beholder til indsamling af pap og en rød miljøboks til farligt affald. Du kan læse mere på https://glostrupforsyning.dk/

SMS meddelelse fra Glostrup Forsyning

Hvis du gerne vil blive påmindet om afhentning af affald, har du mulighed for at modtage en sms før afhentningen. Vi sender også sms’er, hvis der er generel relevant affaldsinformation. Ved tilmelding skal du vælge de affaldstyper, du vil modtage sms’er om. Du kan også vælge, hvilket tidspunkt på dagen, du ønsker at modtage sms’erne.

Du kan altid afmelde sms’erne igen, når du ikke længere ønsker at modtage dem

OBS! Pap er en del af sms’en til storskrald.

Tilmeld SMS renovationsafhentning

Tilmeld SMS driftsservice

Alternativ afhentning

Skiftende bestyrelser har, hidtil uden held, forsøgt at finde alternativer til den måde vi får afhentet skrald på, både for at spare penge, men i høj grad også for at spare vores stier for den tunge kørsel, som er ødelæggende for både kloak og dræn.

Bestyrelsen kunne i deres beretning for 2022 meddele, at de havde undersøgt muligheden for opsætning af skraldestationer for enderne af stierne, men Glostrup Forsyning har den regel, at der ikke må være længere end 75 m fra bruger til en container, hvilket ville betyde, at der så skulle være en for hver ende af stierne, og på de store stier én på midten. Dette ville medføre en betydelig udgift at etablere, og da foreningen betaler for afhentning pr. hustand/have, vil der ikke være noget at spare.