Pligtarbejde

Hvis man har brug for hækkeplanter, skal man meddele det til sin stirepræsentant inden den 19. september.

Hvert år er der 3 pligtarbejdsdage i Ejbyvænge. Det foregår altid på lørdage i tidsrummet kl. 9 til 11.

I 2021 er det følgende dage:

8. maj19. juni 14. august

Hvis man er forhindret i at deltage på de ovenfor nævnte dage, henvender man sig til sin stirepræsentant, og får en ordning med ham/hende. Hvis det ikke er muligt, kan man deltage i opsamlingsheatene, som er:

10. juli og 11. september. Hvis man vælger denne mulighed, møder man op ved foreningshuset, hvor der vil være en repræsentant fra bestyrelsen til stede, for at dirigere slagets gang.

Hvis man slet ikke møder op koster det 500 kr. pr. gang

Stirepræsentanter

Bestyrelsen afholder møde med stirepræsentanterne i starten og slutningen af sæsonen, hvor der aftales forskellige tiltag, som bestyrelsen måtte have, og hvor stirepræsentanterne kan komme med deres ønsker og input.

På det afsluttende møde, kan der bestilles hækkeplanter, så husk at give din repræsentant besked, hvis du mangler.

Navne på stirepræsentanterne:

Bo Sti 000
SteenSti 100
Lenesti 200
MaxSti 300
CharlotteSti 400
LasseSti 500
AllanSti 600
FinnSti 700
BjarneSti 800
KlausSti 900 a
MortenSti 900 b