Parkering

Håndværkerparkering (se længere nede på siden)

Elektroniske p-licenser og gæsteparkering

Så er vi gået i gang med det elektroniske system med p-licenser og gæstebilletter til stierne 000 og 100, samt de seks nederste haver på stierne 200 og 300 (de haver der hele tiden har haft p-licenser). Licenserne skal bruges på p-pladsen ved sti 000 og 100 og tillige gæsteparkeringen overfor.

Det foregår via en App fra Copark, hvor man registrerer det telefonnummer, som man har oplyst til foreningen. Derefter skriver man den nummerplade, som ens licens skal gælde, og så skulle det køre. (se linket nedenunder)

Hvordan gør jeg

Der er tilknyttet 20 gæsteparkeringer pr. løbende måned (fra den 1. til den sidste) til aftalen. Ubrugte gæsteparkeringer overføres ikke til næste måned.

Hvis man har brug for flere, skal man bruge gæstekort af papir. De gamle sorte gæstekort udfases den 1. september 2021, men allerede nu vil bestyrelsen komme med en opfordring til at skrotte dem hurtigste muligt, da de har givet anledning til misforståelser omkring de er kopieret.

Der er kommet nye hvide gæstekort med hologrammer, som ikke må kopieres, og det er dem der er gyldige efter 1. september. De kan afhentes om mandagen i kontortiden.

Hvis man allerede nu har licenser til to biler, skal man rette henvendelse til bestyrelsen@ejbyvaenge.dk, og så vil vi ændre jeres aftale. Begge biler vil blive oprettet på samme telefonnummer.

Den 1. september 2021 kommer der nye regler for p-pladsen foran foreningshuset, så der permanent vil være to pladser reserveret til foreningshuset. For at kunne bruge disse to pladser, skal man have en særlig gæstebillet, som udleveres i forbindelse med udlejning af huset. Resten af pladserne gives frit, også i weekenden

Nye parkeringsregler fra den 20. juli 2021

Fra denne dato gælder følgende regler i hele foreningen:

  • Der kan holdes på samtlige stier i Ejbyvænge i maksimum 30 minutter med korrekt indstillet p-skive. Hvis der pågår kontinuerligt arbejde omkring et køretøj, kan der holdes i længere tid, og vagten skal ikke foretage sig yderligere.*
  • Der kan parkeres på de 2 p-pladser ved stierne 000 og 100 uden gæstekort i maksimum 30 minutter med korrekt indstillet p-skive.
  • Der indføres en særlig p-ordning for fremmede håndværkere**
  • Der opsættes skilte langs Vængedalen, der bekendtgør, at parkering udenfor de opmærkede p-pladser (på grønne områder og veje) er forbudt, og medfører parkeringsafgift.***

Der vil hen ad vejen blive indført en elektronisk ordning til erstatning for udleverede parkeringslicenser.

* Ved kontinuerligt arbejde forstås, at man af-/pålæsser eller støvsuger køretøjet uden længerevarende pauser.

** Når man skal have fremmede håndværkere, der har behov for at holde på stien under arbejdet, skal man kontakte bestyrelsen, som vil sørge for, at de friholdes for kontrol.

Dette sker elektronisk, så bestyrelsen har brug for at kende den pågældende håndværkers nummerplade.

Man skal kontakte bestyrelsen senest dagen før, og helstbestyrelsen@ejbyvaenge.dk, ellers pr. telefon:

Lene Thea Dietz51 92 54 06

HUSK at I skal have en bekræftelse på henvendelse via mail.

*** Ved pligtarbejde vil bestyrelsen kontakte Copark, så der ikke bliver udført kontrol på dagen.