Parkering

Elektroniske p-licenser og gæsteparkering

Aftalen med CO PARK, trådte i kraft den 1.6.2023.
Dette gælder for stierne 000 og 100, samt de fire nederste haver på stierne 200 og 300. Licenserne skal bruges på p-pladsen ved sti 000 og 100 og tillige gæsteparkeringen overfor.

Der er tilknyttet 20 gæsteparkeringer pr. løbende måned (fra den 1. til den sidste) til aftalen. Ubrugte gæsteparkeringer overføres ikke til næste måned.

Der kan parkeres på de 2 p-pladser ved stierne 000 og 100 uden gæstekort i maksimum 30 minutter – med korrekt indstillet p-skive.

Hvordan gør jeg

Håndværkerparkering. 
Hvis man skal have håndværker og bor på sti 00 eller 100 skal der laves en gæsteparkerings tilladelse til den pågældende håndværker. Det sørger den pågældende have selv for. 

P-pladsen foran foreningshuset.
Der er to parkeringspladser reserveret til foreningshuset. Når man lejer foreningshuset og laver lejeaftale, vil man kunne få udleveret parkeringsbilletter, til de to pladser.
Resten af pladserne er fri til brug.

Der må ikke parkeres på stierne.
Dog må man gerne  af-/på læsse eller støvsuger køretøjet uden længerevarende pauser. Man skal flytte bilen hvis det er nødvendigt for at udvise hensyn til andre

Der må ikke parkeres på de grønne områder

Der må ikke parkeres ned langs vejen ned til foreningshuset